Sielke Smeets (14-04-1981, Ulestraten) begon op 6-jarige leeftijd met pianoles bij haar vader Jos Smeets. Toen al snel duidelijk werd dat er meer in zat dan alleen een leuke hobby ging ze op les bij Tiny Cadier, waar ze voorspeelde op verschillende koffieconcerten en vijf internationale diploma’s behaalde. Later kreeg ze les van Arno Kerkhof. In 1999 won ze op het Henri Hermans Concours voor pianisten te Maastricht de tweede prijs.

In datzelfde jaar begon ze, na haar VWO-diploma gehaald te hebben, aan de studies Schoolmuziek en Orthopedagogische MuziekBeoefening (OMB), toen nog twee aparte studies, aan het Conservatorium Maastricht. Ze kreeg daar bijvak piano, met het accent op lichte muziek van Ton Vennix. In 2003 rondde ze beide studies succesvol af en startte ze haar werk als OMB-er aan de Adelante Mytylschool te Houthem - Valkenburg aan de Geul.

Tegelijkertijd werd ze toegelaten tot de opleiding Piano Klassiek, eveneens in Maastricht. Ze startte bij Alejandro Serena Llinares, en kreeg vanaf 2006 les van Tonie Ehlen. Ze volgde een masterclass liedbegeleiding van Rudolf Jansen en mocht meedingen naar de Music Award Maastricht 2007. Sielke is in 2007 afgestudeerd als Bachelor of Music, voor zowel de docerende als de uitvoerende afstudeerrichting en werd aangenomen voor de masteropleiding piano, met uitvoerend profiel. Ze heeft deze in 2009 met succes afgerond.

In 2008, 2009 en 2011 nam ze deel aan de Birmingham International Piano Academy waar ze lessen volgde bij Philip Martin, Malcolm Wilson, John Humphreys, Robert Markham, Katherine Lam en Margarat Fingerhut. Tevens volgde ze daar masterclasses van John Lill, Oxana Yablonskaya, Philip Martin en Peter Donohoe en werd ze geselecteerd voor het final recital.
Daarnaast volgde ze masterclasses bij Richard Goode (2009; deSingel, Internationale Kunstcampus te Antwerpen), Håkon Austbø (2010; Conservatorium Maastricht) en Claire Chevallier (2010; Musica, Impulscentrum voor Muziek, Antwerpen).

Sinds oktober 2009 is ze, naast haar werk aan de Adelante Mytylschool, als pianodocente verbonden aan de Music School van het United World College in Maastricht. Ook maakt ze deel uit van het trio 'Castradivi', en duo ‘Xi-music’, begeleidt ze verschillende zangers en treedt ze steeds meer als soliste op.